HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER
DỊCH VỤ TẦM SOÁT CÁC BỆNH LÝ PHỤ KHOA

Hình ảnh voucher thực tế

Đối tượng sử dụng

Thời gian hiệu lực: đến hết 31/12/2018

Phạm vi sử dụng

Tại 07 Bệnh viện thuộc Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ như sau:

Số lượng Voucher áp dụng: 01 Voucher/01 lần sử dụng/01 người
Nội dung khám, chữa bệnh được ấn định riêng cho từng loại Voucher cụ thể

Cách bước sử dụng Voucher

  1. Quý khách đến Bệnh viện Hoàn Mỹ theo danh sách tại mục Phạm vi sử dụng
  2. Quý khách gặp Nhân viên Chăm sóc Khách hàng và đưa Voucher giấy (do Hoàn Mỹ gửi trực tiếp cho quý khách tham gia sự kiện) hoặc e-Voucher (do Hoàn Mỹ gửi qua SMS).
  3. Nhân viên Chăm sóc Khách hàng xác nhận Voucher hoặc e-Voucher và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ được ấn định trên Voucher.

Bất kỳ thay đổi hoặc phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung chiến dịch HERO – Chiến Binh Hoàn Mỹ sẽ do Ban tổ chức quyết định cuối cùng.