HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIFT VOUCHER GÓI SINH

 1. Đối tượng sử dụng

  Bất kỳ khách nào sở hữu Gift Voucher Gói Sinh hợp lệ do Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và các Bệnh viện thành viên phát hành.

 2. Phạm vi sử dụng
  • Tại 09 Bệnh viện thuộc Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ như sau:
   • Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Vinh (Nghệ An)
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt
   • Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai (Biên Hòa)
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương)
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 (Bình Dương)
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ)
   • Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau)
  • Số lượng Voucher áp dụng: 01 Voucher/01 lần sử dụng/01 người
  • Nội dung khám, chữa bệnh được ấn định riêng cho từng loại Voucher cụ thể
 3. Thời gian hiệu lực

  Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt: Đặt cọc & nhận Gift Voucher đến hết 22/09/2018, gói sinh áp dụng đến hết 31/12/2018

  Tại 8 Bệnh viện còn lại (theo danh sách Mục 2): Từ 05/09/2018 đến hết 31/12/2018

Thông tin các Gói sinh, Quý khách vui lòng tham khảo tại đây

VOUCHER ƯU ĐÃI GÓI SINH

Cách sử dụng Voucher
 1. Quý khách liên hệ hoặc trực tiếp đến Bệnh viện muốn mua Gói sinh
 2. Quý khách gặp Nhân viên Chăm sóc Khách hàng và đưa Gift Voucher do Hoàn Mỹ gửi qua SMS và/hoặc Email*
 3. Nhân viên Chăm sóc Khách hàng xác nhận e-Voucher và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ