TOP 3 NGƯỜI CHƠI MỖI NGÀY

Ngày 7-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Mèo Lười 9,375 00:03:23
Ngô Phương Dung 8,75 00:03:38
Lê Thị Kim Hương 8,75 00:08:22

Ngày 8-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Đệ Mập 9,375 00:02:11
Heo Gầy 9,375 00:04:10
Phạm Thị Hạnh 8,75 00:01:48

Ngày 9-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Cá Heo 10 00:00:46
Hoàng Kim Ngân 10 00:00:54
Hồng Ngọc 10 00:02:12

Ngày 10-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Cỏ Ba Lá 10 00:01:02
Hoàng Bình 10 00:01:19
Phương Trang 10 00:02:02

Ngày 11-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Huyền Miu 10 00:00:32
Nguyen Ho Thuy Linh 10 00:00:47
Phạm Phượng 10 00:00:48

Ngày 12-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Nguyễn Nguyệt Anh 10 00:00:36
Mây Mây 10 00:00:40
Tuong Vi Ngo 10 00:00:42

Ngày 13-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Nguyễn Kim Ngân 10 00:00:33
Tú Minh Dương 10 00:00:34
Thu Lan 10 00:00:37

Ngày 14-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Vũ Hải Yến 10 00:00:32
Lê Hồng Thái 10 00:00:35
Em Dịu Dàng 10 00:00:39

Ngày 15-09-2018

Tên Điểm số Thời gian
Thảo Chung 10 00:00:30
Nguyễn Ái Thư 10 00:00:31
Huyen Nguyen 10 00:00:33